Ivan's Childhood (Ivanovo detstvo)

Rated NR 95 min.

Film Credits

Director: Andrey Tarkovskiy

Writer: Vladimir Bogomolov

Cast: Nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov, Yevgeni Zharikov, Stepan Krylov, Nikolai Grinko, Dmitri MIlyutenko, Valentina Malyavina, Irma Raush, Andrey Konchalovskiy and Ivan Savkin

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ivan's Childhood (Ivanovo detstvo)

Add a review

Rating

Select a star to rate.